Procma AB
Samuelsdalsvägen 4
791 61 FALUN
Tel: 070-420 32 03
info@procma.se

Vi är ledande
i vår bransch!

Systembeskrivning


Tvätt av utrustning med spolslang.

Tvättrester från betongtillverkningsblandaren matas direkt in i återvinningsmaskinen.

Tvättresterna separeras i fraktioner där sand, grus och metallfibrer hanteras för sig och cementslam, vatten och plastfibrer hanteras för sig. Sand och grus kan separeras i de antal fraktioner som önskas med önskad delning mellan fraktionerna.

Homogenhållning av slamvatten sker batchvis för att neutralisera den aktiva cementen.

Slamvatten kan användas vid betongtillverkning.

Vid sedimentering av cementslam lagras det klara vattnet för senare användning. Det sedimenterade vattnet kan användas både till betongtillverkning och tvätt av utrustning.

Som alternativ till homogenhållning kan cementslammet gå direkt till sedimentering.

Tillbaka

Referensanläggningar

2020 Contiga, Norrtälje

System med Återvinningsmaskin och materialtransportörer kompletterar befintligt system för återbruk av slamvatten


2020 Dala Cement, Björbo

System med Återvinningsmaskin, sedminteringscontainer och processvattentank för återvinning av sand och grus samt cirkulation av tvättvatten/processvatten.