PROCMA levererar återvinningsanläggning till Dala Cement AB

Procma AB levererar en återvinningsanläggning till Dala Cement AB i Björbo. Återvinningsanläggningen består av en återvinningsmaskin, slamhanteringsutrustning samt vattenmagasin.  Installation  sker under andra kvartalet 2020.