Framtiden för hållbarhet och innovation inom betong- och ballastindustrier

Upptäck vår banbrytande teknologi utvecklad för att minska ert företags miljöpåverkan och främja ett hållbart samhälle.

Vi erbjuder specialiserade lösningar för betong- och ballastindustrier, men våra metoder är lika effektiva för en mängd andra branscher som prioriterar återvinning av material och avancerad rengöring av utrustning.

Genom att återanvända och återvinna naturresurser, tar vi ett stort steg mot att minska koldioxidavtrycket och bygga en grönare framtid.

Våra lösningar

Våra avancerade tekniska lösningar minskar eller tar bort utsläpp av olika föroreningar som kan finnas i det material som processas för att eliminera utsläpp till vatten, luft och mark. 

Fabriksbetong

  • Tvätt av roterbilar: Inkluderar automatisk tvättrobot och grovskölj. Betongpumpar tvättas med spolslang.
  • Separation av tvättrester: Processen separerar sand, grus och metallfibrer från cementslam, vatten och plastfibrer. Sand och grus kan ytterligare separeras efter önskemål.
  • Användning av slamvatten: Slamvatten kan återanvändas i betongtillverkning.
  • Sedimentering: Klart vatten lagras för framtida användning, och sedimenterat vatten kan användas i betongtillverkning.

Prefab betong

  • Tvätt av utrustning: Användning av spolslang för tvätt av betongtillverkningsutrustning.
  • Hantering av tvättrester: Resterna från betongtillverkningen matas direkt in i återvinningsmaskinen.
  • Separationsprocess: Tvättresterna separeras i fraktioner där sand, grus, och metallfibrer hanteras separat från cementslam, vatten och plastfibrer. Sand och grus kan ytterligare separeras i önskade fraktioner.

Ballastindustri

  • Anpassningsbara lösningar: PROCMA erbjuder flexibla lösningar beroende på platsens förutsättningar, materialtyper och önskade resultat.
  • Omfattande materialhantering: Anläggningarna inkluderar materialsorteringsstationer, tvättstationer, avvattningsstationer, sedimenteringsstationer och vattenbehandlingsstationer för effektiv hantering av olika materialtyper.
  • Miljövänlig och effektiv teknik: Avancerade tekniska lösningar för vattenåteranvändning och effektiv avfallshantering minskar miljöpåverkan och optimerar resursanvändningen.