Lujabetong optimerar vattenhantering med PROCMA:s tvättanläggning

Procma AB har levererat en tvätt/spolanläggning till Lujabetong och deras nya fabrik i Kungsängen i norra Stockholm som varit i drift sedan årsskiftet 2018/2019. Konceptet ger kunden full kontroll på sin vattenhantering och en effektiv rengöring av roterbilarna, all tvätt sker med recirkulerat vatten. 

Anläggningen består av enheter för tvätt, och enheter för separering av sand och sten, samt enheter för separering av slam och ett vattenmagasin. Konceptet bygger vidare på anläggningen som levererats till Skanska i Kungens Kurva, med vidareutvecklade funktioner för systemövervakning och uppföljning.
Vid anläggningen tvättas trumman på roterbilarna med en automatisk tvättlans, så att tvätten blir effektiv och sker på kortast möjliga tid. Alla roterbilar och pumpar kan tvättas i anläggningen. Det material som finns kvar i trumman på bilarna eller kommer från betongpumparna, matas in i en återvinningsmaskin där sand och grus separeras från cementslam och vatten.

Sand och grus matas ut till upplag och kan återanvändas, slam och vatten pumpas vidare till en sedimenteringsanläggning där slammet får sedimentera och det slamfria vattnet kan pumpas vidare till vattencisterner. Vattnet återanvänds i tvättanläggningen och cirkulerar i ett slutet system, överskottet av vatten används vid tillverkning av ny betong.

Det slam som blir kvar från sedimenteringsanläggningen hanteras med lastmaskin och lastas på bil för transport till deponi.