Contiga stärker återvinning med PROCMA:s teknologi

Procma AB levererar en återvinningsmaskin med tillbehör till Contiga i Norrtälje. Installationen slutförs första kvartalet 2020.