Prefab betong

Vi är stolta över att presentera våra avancerade system för tvätt och återvinning för prefabricerad betong.

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning med spolslang.

Återvinning av tvättrester

Tvättrester från betongtillverkningsblandaren matas direkt in i återvinningsmaskinen.

Specialiserad separation av materialfraktioner

Tvättresterna separeras i fraktioner där sand, grus och metallfibrer hanteras för sig och cementslam, vatten och plastfibrer hanteras för sig. Sand och grus kan separeras i de antal fraktioner som önskas med önskad delning mellan fraktionerna.

Batchvis neutralisering av slamvatten

Slamvatten behandlas i omgångar för att homogenisera och neutralisera den aktiva cementen. Det behandlade slamvattnet används på nytt i betongproduktionen, vilket minskar vårt totala vattenavtryck.

Optimerad sedimentering för vattenåtervinning

Vid sedimentering av cementslam lagras det klara vattnet för senare användning. Det sedimenterade vattnet kan användas både till betongtillverkning och tvätt av utrustning.

Direktsedimentering som alternativ process

Som ett effektivt alternativ till homogenhållning kan cementslammet dirigeras direkt till sedimenteringsstegen, vilket underlättar processen och sparar resurser.