UBAB, Ulricehamn 2022

Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till UBAB, Ulricehamns Betong AB.

Det som är unikt för den här anläggningen är att det är Procmas första anläggning som är byggd som ett cirkulärt kretslopp utan att generera avfall för deponi. Cementslam, som är en vanlig biprodukt/avfall, homogenhålles i omrörartankar och återförs in i tillverkningen av ny betong varvid inget avfall genereras.

Övriga rester från betongtillverkningen hanteras på olika sätt och genererar antingen alternativa betongprodukter eller tvättad ballast.I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk betong, omrörartankar för homogenhållning av slamvatten, utrustning för densitetsmätning av slamvattnet innan det återförs till betongtillverkningen.