PROCMA levererar tvättsystem till Maskin mekano

Procma levererar tvättsystemet till Maskin mekano och deras anläggning för justering av siktkurvor.