Fabriksbetong

Vi är stolta över att presentera våra avancerade system för tvätt och återvinning för fabriksbetong.

Tvätt av roterbilar

Roterbilar rengörs noggrant med en automatisk tvättrobot eller via grovskölj. Betongpumparna hålls i skick med effektiv spolslangstvätt.

Återvinning av tvättrester från betongblandare

Tvättrester från betongblandningen återvinns genom att först transporteras in i anläggningen med roterbil, där de sedan hanteras effektivt under rengöringsprocessen.

Specialiserad separation av materialfraktioner

Tvättresterna sorteras i noggrant avgränsade fraktioner för optimal återanvändning. Sand, grus och metallfibrer, liksom cementslam, vatten och plastfibrer, hanteras separat för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Batchvis neutralisering av slamvatten

Slamvatten behandlas i omgångar för att homogenisera och neutralisera den aktiva cementen. Det behandlade slamvattnet används på nytt i både betongproduktionen och för att tvätta roterbilar, vilket minskar vårt totala vattenavtryck.

Optimerad sedimentering för vattenåtervinning

Genom sedimenteringsprocessen separeras klart vatten från cementslammet för framtida användning, vilket ytterligare stärker vår åtagande till hållbara metoder.

Direktsedimentering som alternativ process

Som ett effektivt alternativ till homogenhållning kan cementslammet dirigeras direkt till sedimenteringsstegen, vilket underlättar processen och sparar resurser.