Skanska, Järva 2006 – 2019

Anläggningen bestod av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.