Lujabetong, Kungsängen 2018

Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.