PROCMA ger modulär tvätt-/återvinningsanläggning i Kungens Kurva

PROCMA AB levererar en tvätt-/spolanläggning med tillhörande återvinningsanläggning till Skanskas betongfabrik i Kungens kurva. PROCMA AB levererar en komplett tvätt-/spolanläggning med tillhörande återvinningsanläggning till Skanskas betongfabrik i Kungens kurva, i södra Stockholm. Anläggningen består av enheter för tvätt, enheter för separering av sand, grus och sten, enheter för separering av slam samt vattenmagasin.

Vid anläggningen tvättas trumman på roterbilarna med en automatisk tvättlans så att själva tvätten ska vara effektiv och ske på kort tid. Vid anläggningen kan också betongpumpar tvättas.

Det material som finns kvar i trumman på bilarna eller kommer från betongpumparna tippas i en återvinningsmaskin där sand och grus separeras från cementslam och vatten. Sand och grus matas ut på hög och kan återanvändas. Slam och vatten pumpas vidare till en sedimenteringsanläggning där slammet får sedimentera och det slamfria vattnet kan pumpas vidare till vattencisterner. Vattnet återanvänds i tvättanläggningen och cirkulerar i ett slutet system. Överskottet av vatten används vid tillverkningen av ny betong. Det slam som blir kvar från sedimenteringsanläggningen hanteras med lastmaskin och tippas på lastbil för transport till deponi.

Hela anläggningen är uppbyggd av moduler, vilket gör att den kan skalas upp respektive ned beroende på ändrade produktionsförutsättningar. Anläggningen är också enkelt flyttbar, så om betongfabriken behöver flyttas då kan även tvätt-/spolanläggningen och återvinningsanläggningen flyttas med.

På den aktuella platsen i Kungens kurva är det högamiljökrav som gäller på hela betongtillverkningen samt tvätt och återvinning. Bland annat så måste allt vatten omhändertas utan läckage till omgivningen. ”Vi är stolta över att Skanska valt PROCMA som leverantör av tvätt- och återvinnings-anläggningar för att kunna uppfylla de miljökrav som råder på platsen”, säger Erik Svedberg, VD för PROCMA.

Med den aktuella leveransen har PROCMA härmed levererat tre st tvätt- och återvinningsanläggningar till betongfabriker i Stockholmsområdet.