Tag: Prefab

 • Starka, Kristianstad 2022

  Starka, Kristianstad 2022

  Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till Starka AB i Kristianstad. Anläggningen tar emot betongrester från produktionen och separerar ballasten och vattnet från cementslammet. Ballast och processvatten kan återanvändas i tillverkningen av nya produkter. Cementslammet hanteras som en biprodukt eller avfall.I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk…

 • UBAB, Ulricehamn 2022

  UBAB, Ulricehamn 2022

  Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till UBAB, Ulricehamns Betong AB. Det som är unikt för den här anläggningen är att det är Procmas första anläggning som är byggd som ett cirkulärt kretslopp utan att generera avfall för deponi. Cementslam, som är en vanlig biprodukt/avfall, homogenhålles i omrörartankar och återförs in…

 • Contiga, Norrtälje 2020

  Contiga, Norrtälje 2020

  System med Återvinningsmaskin och materialtransportörer kompletterar befintligt system för återbruk av slamvatten

 • Dala Cement, Björbo 2020

  Dala Cement, Björbo 2020

  System med Återvinningsmaskin, sedminteringscontainer och processvattentank för återvinning av sand och grus samt cirkulation av tvättvatten/processvatten.