Contiga, Norrtälje 2020

System med Återvinningsmaskin och materialtransportörer kompletterar befintligt system för återbruk av slamvatten