PROCMA installerar tvätt- och återvinningsanläggning hos Starka AB

Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till Starka AB i Kristianstad.

Anläggningen tar emot betongrester från produktionen och separerar ballasten och vattnet från cementslammet. Ballast och processvatten kan återanvändas i tillerkningen av nya produkter. Cementslammet hanteras som en biprodukt eller avfall.I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk betong, sedimenteringscontainers för effektiv hantering av cementslammet och avskiljning av vattnet samt tank för lagring av processvattnet.